Jarno Duursma is spreker, auteur en tech-expert. Hij behoort tot de topsprekers op het gebied van technologie, innovatie en de impact daarvan op bedrijf, mens en samenleving.

Zijn meest geboekte lezingen uit 2021?

Techtrends 2031, Machines met verbeeldingskracht, Menselijk blijven in het tijdperk van Kunstmatige intelligentie, Deepfakes en de Metaverse

Hieronder treft u een uitgebreider overzicht van zijn lezingen. Een lezing is echter iedere keer weer maatwerk! Neem gerust contact op met Jarno. Hier lees je de 8 redenen om Jarno in te huren.

“Als spreker krijg je het meest waardevolle wat je van een mens kunt krijgen. Zijn tijd en aandacht. Daar ga ik zorgvuldig mee om!” Jarno Duursma

Meer weten over Jarno? Kijk op de ‘over mij‘ pagina of bekijk de lange lijst van optredens in de landelijke media. Of neem een kijkje op zijn Wikipedia-pagina.

Overzicht van mijn lezingen

Techtrends 2031

Welke technologische trends zijn relevant? Welke trends gaan impact maken binnen jouw sector? Wat moet je echt weten? Wat is actueel en belangrijk voor de toekomst? Dat hoor je in deze lezing. Denk aan kunstmatige intelligentie, deepfakes, synthetische media, metaverse, NFT's, cryptovaluta en robots.

Wilt u uw relaties verassen met een boeiend verhaal dat prikkelt? Wilt u uw medewerkers online inspireren, hen een ‘online energyboost’ geven? Dan is deze lezing perfect!

Meer informatie over deze lezing

Metaverse: het nieuwe internet

Je zou de metaverse kunnen zien als de volgende fase van het huidige internet: het (nu nog) tweedimensionale, platte internet verandert naar een driedimensionale, ruimtelijke vorm.

Maak kennis met de metaverse, NFT's, Web 3.0, cryptomedia, 3D werelden, cryptovaluta, Bored Apes, Virtual Reality, skins en de virtuele economie.

Meer informatie over deze lezing

NFT | Non-Fungible Token

NFT-technologie is een manier om eigenaarschap te koppelen aan digitale objecten. Er wordt een 'nieuw waardesysteem voor op het internet' gecreëerd. Een designer verkocht bijvoorbeeld een digitaal werk voor $69 miljoen.

Een actuele en complete lezing over dit nieuwe fenomeen. Vol voorbeelden en inspirerende kijkjes in de toekomst. Interessant voor creators, bedrijven, marketeers, influencers en media-professionals.

Meer informatie over deze lezing

Synthetische Media

De toekomst van contentcreatie. Synthetische media zijn verschillende media, zoals foto’s, video's, teksten of geluidsfragmenten, die zijn gecreëerd of gemodificeerd door kunstmatig intelligente (AI) software. Denk aan deepfakes.

Kunstmatig intelligente systemen worden onze creatieve assistent. Ze gaan ons inspireren en helpen nieuwe dingen te creëren. AI-Software als digitale ideeënmachine. Machines helpen ons om de randen van onze verbeelding op te zoeken. Check deze hoog gewaardeerde lezing!

Meer informatie over deze lezing

Kunstmatige Intelligentie

De ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie gaan razendsnel. Het is de meest belangrijke technologische trend van het komende decennium. Slimme machines die voorspellingen kunnen doen en verassende inzichten genereren uit grote hoeveelheden data.

In deze lezing krijgt u een inspirerende blik op de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Neem kennis van de voorbeelden, de voordelen en de mogelijke risico's. Meest geboekte lezing van 2020!

Meer informatie over deze lezing

Menselijk blijven in het tijdperk van digitalisering.

Tijdens de coronapandemie hebben we het overduidelijk gevoeld: technologie helpt ons verder. Zonder onze digitale middelen en slimme software, cloud diensten en snelle devices kunnen we ons werk bijna niet doen.

We hebben in het tijdperk van corona echter ook duidelijk gevoeld hoeveel behoefte we hebben aan menselijk contact. Hoezeer we elkaars inzichten, inspiratie en feedback nodig hebben.

Meer informatie over deze lezing

Elk bedrijf wordt een cryptomediabedrijf

NFT’s, cryptovaluta, DAO’s en andere Web3 toepassingen leiden tot nieuwe media- en verdienmodellen voor talloze bedrijven.

Met Web3 technologie kan iedereen op het internet (financiële) waarde en (intellectueel) eigendom met elkaar uitwisselen. Welke kansen biedt dit voor bedrijven?

Meer informatie over deze lezing

Impact van Deepfake technologie

Deepfake technologie maakt het mogelijk om mensen in videos dingen te laten doen die ze in het echt niet gedaan hebben en te laten zeggen die ze niet gezegd hebben. Gezichten, video's, stemmen en audio opnames kunnen worden gemanipuleerd.

Daardoor ontstaat het risico dat we onze ogen en oren niet meer kunnen vertrouwen. Of valt het wel mee? Wat kun je ertegen doen? En zitten er ook voordelen aan deze technologie? Ik vertel u graag over Deepfake Technologie in deze lezing. Beoordeling: 8,9!

Meer informatie over deze lezing

Toekomst van Werk

De toekomst van werk houdt ons allemaal bezig. De toekomst van ons eigen, persoonlijke werk en de arbeidsmarkt van de toekomst.

Wordt ons werk overgenomen door robots? Of door kunstmatig intelligente systemen? Wat gaat technologie voor ons doen en wat blijven we zelf doen? Wat kan technologie? En.. moeten we dat allemaal maar willen? Toekomst van werk: ons werk van de toekomst.

Meer informatie over deze lezing

De kracht van technologie in tijden van corona

Een inspirerend webinar over technologie, menselijkheid en nieuwe kansen.

In deze lezing kijk ik naar de corona-pandemie door de lens van digitale technologie. Op dat vlak gebeurt er enorm veel. Iedere crisis is een impuls voor technologie. Bij corona is dat niet anders. Check deze lezing!

Meer informatie over deze lezing

Pratende machines en software

Digitale assistenten gaan steeds meer met ons in gesprek. Ze gaan ons in de toekomst antwoorden geven op vragen waarvan we niet eens wisten dat we ze hadden.

Deze lezing gaat over de opmars van conversational technology, chatbots en digitale assistenten. Technologie wordt steeds meer een onzichtbare assistent die ook namens ons beslissingen gaat maken.

Meer informatie over deze lezing

Techtrends in China

China groeit hard. De Chinese cultuur is gegrepen door technologische vooruitgang. Overheid, bedrijven en professionals werken samen om China de Tech-Macht in 2030 te maken.

Zelfcensuur bij internetbedrijven en de gewone Chinees is normaal. Veel AI initiatieven in China zijn in de security/ monitoring business. Veel Chinese technologiebedrijven zijn miljarden waard

Meer informatie over deze lezing

Blockchain en Bitcoin

Blockchain is een revolutionaire technologie. Het ligt aan de basis van een nieuw soort decentraal internet.

Bitcoin Blockchain is een nieuw systeem voor transacties. De Blockchain is een database verspreid over duizenden computers wereldwijd. In die database staat op iedere computer precies dezelfde informatie. Daardoor is het onmogelijk om met deze informatie te frauderen.

Meer informatie over deze lezing

Spreker technologie

Ik doe niets liever dan een publiek inspireren met mijn passie voor actuele tech-thema's.

Met een helder kader en prikkelende voorbeelden inspireer ik tot nieuwe ideeën en geef ik een fascinerende blik in de toekomst. Bevlogen met een krachtige boodschap, maar zonder de realiteit en het menselijk aspect uit het oog te verliezen.

Meer informatie over deze lezing

Synthetic Media

The future of content creation. Synthetic media are various media, such as photos, videos, texts or sound clips, created or modified by artificially intelligent (AI) software. Like deepfakes.

Artificially intelligent systems will become our creative assistant. They are going to inspire us and help us create new things. AI Software as a digital idea machine. Machines help us explore the edges of our imagination.

Meer informatie over deze lezing

Technology Trends 2030

What technology trends are relevant? What's going on in that world? What do you really need to know? What is current and important for the future? That's what you'll hear in this lecture.

Do you want to surprise your business relations with a fascinating story that excites? Do you want to inspire your employees online, give them an 'online energy boost'? Then this lecture is perfect!

Meer informatie over deze lezing